Şirketimiz; Koordinasyonun ve dolayısıyla tecrübeli işgücünün kilit faktör olduğu lojistik ve ticaret alanında faaliyette bulunmaktadır. Ülkemizin genç ve kalifiye işgücü altyapısı sayesinde gerekli personel ihtiyacımız efektif ve hızlı bir şekilde temin edilebilmektedir.

Mevcut personelimiz için; Çağın gerektirdiği sürekli gelişim gerekliliği prensibi çerçevesinde bilgi birikimi ve sektör yeniliklerinin takibi amacıyla eğitim politikaları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Yüksek motivasyonlu olmak, kurumunu sahiplenmek, sonuç odaklı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli olarak değerlendirilen kriterlerdir.