Sanayinin hızla büyümesi, teknolojinin gelişmesi, iş kazalarında ve meslek hastalıklarına yakalanışta artışa yol açtığı görülmektedir. Teknolojik gelişmeye koşut olarak ortaya çıkan bu durum şunu göstermiştir ki; genel olarak gerekli önlemlerin alınmayışından veya alınmış önlemlere uyulmayışından kaynaklanmaktadır.

Sanayinin hızla gelişmesi, petrol ve doğalgazı da günümüzde en çok kullanılan ve bağımlı olunan enerji maddesi haline getirmiştir. Bunun yanında ülke ekonomisine katkısı ve bazı politik değerlere de sahip olduğu bilinmektedir.

Powertrans olarak; çalışanların sağlığı açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici sağlık hizmetleri prensibi benimsenmiştir. Hem çalışanlarımız hem de yöneticilerimiz, iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma kültürünün gelişmesini hızlandırmayı birincil hedef olarak almıştır.

TEMEL PRENSİPLERİMİZ

POWERTRANS olarak:

  • İnsan sağlığına birinci derecede önem vererek, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması;
  • İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik tehlikeli durum ve davranışları önceden tanımlayarak sistematik olarak değerlendirmeyi, etkin risk kontrol yöntemlerini uygulamayı;
  • Çalışmakta olduğumuz ülkelerin, yürürlükteki yasal mevzuatlarına ve tavsiyelerine uymayı;
  • Faaliyetlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirilmesini;
  • İş güvenliği ve çevre koruma bilincinin gelişmesi ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, planlı eğitimlerin düzenlenmesini;
  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye yönelik tehlikeli durum ve davranışları tanımlayarak etkin risk yönetiminin uygulanması;
  • Acil Durum Planlaması yapılması, gibi konulara öncelik vermiş olup, bu konuları “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma Politikası” olarak belirledik.